Giới thiệu về quỹ
  Quỹ VVDIF là một Quỹ thành viên dạng đóng có quy mô vốn thành lập ban đầu là 100 tỷ đồng và dự kiến tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng trong thời gian tới với mục tiêu đầu tư và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được góp vốn.
  Quỹ VVDIF được ra đời nhằm mục đích tận dụng thế mạnh của Ngân hàng Công thương và các thành viên góp vốn trong việc tìm kiếm, thẩm định và lựa chọn các cơ hội đầu tư. Quỹ nhắm tới đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp IPO, các doanh nghiệp thoái vốn của Nhà nước và các doanh nghiệp niêm yết... với định hướng trở thành cổ đông lớn, gắn bó mật thiết với doanh nghiệp. Quỹ có cơ chế quản lý minh bạch và chủ động thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn chặt chẽ và đánh giá hiệu quả định kỳ.

                                                                              
  Tóm tắt thông tin về Quỹ VVDIF
   
   
  Tên đầy đủ tiếng Việt QUỸ ĐẦU TƯ KHÁM PHÁ GIÁ TRỊ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
  Tên tiếng Anh                VIETINBANK VALUE DISCOVERY INVESTMENT FUND
  Tên viết tắt                  VVDIF
  Thời gian hoạt động 05 năm (kể từ ngày 09/10/2015)
   
  Ngân hàng Lưu ký Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành
  Công ty Kiểm toán Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
  Công ty Quản lý Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  Vốn điều lệ 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỉ đồng)
  Mệnh giá chứng chỉ quỹ 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
  Số lượng chứng chỉ quỹ chào bán 10.000.000 chứng chỉ quỹ (Mười triệu chứng chỉ quỹ)
  Lĩnh vực và mục tiêu đầu tư cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, các doanh nghiệp IPO, các doanh nghiệp thoái vốn của Nhà nước, trở thành cổ đông lớn trong các doanh nghiệp dự định đầu tư
     

   
             
  Quỹ dự kiến đầu tư vào các công cụ thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết, góp vốn thành lập doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của Việt Nam như: nước sạch, môi trường, cảng biển, thủy điện, dược phẩm và các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp được hưởng lợi từ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
   Quỹ VVDIF khi đầu tư vào các doanh nghiệp, sẽ nắm những vị trí điều hành giúp doanh nghiệp hoạt động theo đúng như mục tiêu và chiến lược của các nhà đầu tư. Thông qua các công cụ hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng Công thương; tư vấn dòng tiền, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp từ Công ty quản lý Quỹ và Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương, doanh nghiệp được đầu tư sẽ được hưởng lợi từ nguồn lực tổng thể của một định chế tài chính lớn. Điều này sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất cho các nhà đầu tư vào quỹ VVDIF.
   Quỹ VVDIF được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ VietinBank, là công ty Quản lý Quỹ hàng đầu tại Việt Nam. Sau VVDIF, VietinBank Capital dự kiến sẽ tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư nhằm lập các quỹ khác tại Việt Nam, cũng như tại nước ngoài dưới dạng quỹ đóng, quỹ mở, quỹ ETF, quỹ hưu trí.... để tạo nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế nước nhà và có thể được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán nước ngoài…
ShareThis Copy and Paste