Ủy thác đầu tư
  Ủy thác đầu tư:
  Vietinbank Capital nhận quản lý các danh mục đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, các công cụ nợ trên thị trường tiền tệ, góp vốn vào các doanh nghiệp, dự án trên cơ sở ủy thác của khách hàng với triết lý đầu tư bảo toàn vốn, hiệu quả.
  Đối tượng khách hàng
  • Là các khách hàng tổ chức và các khách hàng cá nhân
  • Hiệu quả đầu tư tùy thuộc vào từng loại tài sản và khẩu vị rủi ro của khách hàng.
  Đặc điểm nổi bật
  • Vietinbank Capital thay mặt khách hàng đứng tên, đại diện sở hữu tài sản cho khách hàng
  • Vietinbank Capital là thương hiệu lớn trên thị trường
  • Bảo toàn vốn, tài sản cho khách hàng
  • Bảo mật thông tin
  • Thủ tục nhanh chóng, linh hoạt
  • Được đội ngủ chuyên gia thẩm định giàu kinh nghiệm quản lý.
ShareThis Copy and Paste