Hướng dẫn giao dịch

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ TRỰC TUYẾN

Tần suất giao dịch của Quỹ:
Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần (không bao gồm ngày nghỉ Lễ theo quy định của Nhà nước)
Thời gian cut-off: 14h45 Ngày T-1
Thời gian:
Với lệnh mua
Ngày đặt lệnh, chuyển tiền: T-1
Ngày khớp lệnh: T
Ngày VietinBank Capital gửi email xác nhận khớp lệnh: T + 1
 Với lệnh bán
Ngày đặt lệnh: T-1
Ngày khớp lệnh: T
Ngày VietinBank Capital gửi email xác nhận khớp lệnh: T + 1
Ngày KH nhận được tiền bán: Muộn nhất vào T+5 (thông thường vào ngày T+2)
Giá trị đầu tư tối thiểu:
 • Giao dịch thông thường: tối thiểu 500,000 đồng/lần mua Chứng chỉ quỹ (CCQ).
 • Giao dịch SIP định kỳ: tối thiểu 500,000 đồng/lần mua CCQ.
Để thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ VTBC, Quý Nhà đầu tư vui lòng thực hiện bước/các bước sau:

1.Mở tài khoản (nếu Quý NĐT chưa có tài khoản giao dịch CCQ)

iPay -> Đăng nhập -> Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Mở tài khoản -> Nhập thông tin -> Gửi thông tin
 • NĐT đăng nhập vào hệ thống qua iPay, sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký của iPay. NĐT chọn Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Mở tài khoản.
 • NĐT thực hiện điền chính xác các thông tin tại các mục hiển thị.
 • NĐT bấm Gửi thông tin để hoàn tất quy trình mở TK.
Lưu ý: Ngay khi đăng ký Mở tài khoản thành công, hệ  thống gửi email cho NĐT về thông tin tài khoản và hướng dẫn NĐT hoàn thiện và gửi hồ sơ về VTBC.

2.Đăng ký GDTT (nếu Quý NĐT đã có tài khoản GDCCQ mà chưa đăng ký GDTT)

iPay -> Đăng nhập -> Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital ->  Đăng ký giao dịch trực tuyến -> Nhập thông tin -> Gửi thông tin
 • NĐT đăng nhập vào hệ thống qua iPay, sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký của iPay. NĐT chọn Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Đăng ký GDTT.
 • NĐT thực hiện điền chính xác các thông tin tại các mục hiển thị.
 • NĐT bấm Gửi thông tin để hoàn tất quy trình đăng ký GDTT.
Lưu ý: Ngay khi đăng ký Đăng ký GDTT thành công, hệ  thống gửi email cho NĐT hướng dẫn NĐT hoàn thiện và gửi hồ sơ về VTBC.

3.Thay đổi thông tin NĐT

iPay -> Đăng nhập -> Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Thay đổi thông tin NĐT -> Nhập thông tin -> Gửi thông tin
 • NĐT đăng nhập vào hệ thống qua iPay, sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký của iPay. NĐT chọn Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Thay đổi thông tin NĐT.
 • NĐT thực hiện điền chính xác các thông tin thay đổi (trường hợp thay đổi Người hưởng lợi, NĐT liên hệ với VTBC hoặc đại lý phân phối để thực hiện).
 • NĐT bấm Gửi thông tin để hoàn tất quy trình đăng ký thay đổi thông tin.
Lưu ý: Ngay khi đăng ký thay đổi thông tin NĐT thành công, hệ thống gửi email cho NĐT hướng dẫn NĐT hoàn thiện và gửi hồ sơ về VTBC.

4.Đặt lệnh mua CCQ

iPay -> Đăng nhập -> Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Đặt lệnh Mua CCQ -> KH chuyển tiền mua CCQ -> Khớp lệnh
 • NĐT đăng nhập vào hệ thống qua iPay, sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký của iPay. NĐT chọn Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Đặt lệnh mua CCQ.
 • KH điền các thông tin đặt lệnh mua hiển thị trên màn hình, nhập mã OTP đặt lệnh và hoàn tất đặt lệnh.
 • Thanh toán tiền mua CCQ trên VietinBank iPay theo thông tin hiển thị sẵn trên màn hình hoặc theo hướng dẫn tại email thông báo được gửi đến email NĐT đăng ký (nếu NĐT thanh toán tiền mua CCQ từ ngân hàng khác).
 • Hệ thống thông báo kết quả khớp lệnh cho NĐT bằng email tại ngày T+1.

5.Đặt lệnh bán CCQ

iPay -> Đăng nhập -> Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Đặt lệnh Bán CCQ -> Khớp lệnh
 • NĐT đăng nhập vào hệ thống qua iPay, sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký của iPay. NĐT chọn Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Đặt lệnh bán CCQ.
 • KH điền các thông tin đặt lệnh bán hiển thị trên màn hình, nhập mã OTP đặt lệnh và hoàn tất đặt lệnh.
 • Nhận tiền bán CCQ: Ngân hàng giám sát chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng KH đã đăng ký muộn nhất vào ngày T+5 (thông thường ngày nhận được tiền là ngày T+2).
Lưu ý: NĐT chưa thực hiện hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản/đăng ký giao dịch trực tuyến/thay đổi thông tin về VTBC sẽ không thực hiện được đặt lệnh bán CCQ.

6.Quy trình hủy lệnh

iPay -> Đăng nhập -> Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Sổ lệnh -> Huỷ lệnh -> Huỷ lệnh thành công
 • NĐT đăng nhập vào hệ thống qua iPay, sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký của iPay. NĐT chọn Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Hủy lệnh mua/bán CCQ.
 • Tại màn hình sổ lệnh, KH tích chọn lệnh muốn huỷ, nhập OTP xác nhận và hoàn tất huỷ lệnh. Việc hủy lệnh phải được thực hiện trước giờ 14h45 ngày T-1
 • Hệ thống sẽ gửi email cho NĐT thông báo hủy lệnh thành công. Trường hợp NĐT đã chuyển tiền mua CCQ, NĐT liên lạc với VTBC để xử lý hoàn tiền.

7.Danh mục đầu tư tài sản

iPay -> Đăng nhập -> Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Tài sản -> Tra cứu danh mục đầu tư
 • NĐT đăng nhập vào hệ thống qua iPay, sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đã đăng ký của iPay. NĐT chọn Đầu tư -> Chứng chỉ quỹ -> VietinBank Capital -> Tài sản -> Tra cứu danh mục đầu tư.
 • Hệ thống hiển thị Danh sách CCQ sở hữu, thể hiện thông tin về CCQ KH đang nắm giữ, bao gồm: CCQ sẵn có, CCQ đang về, Tổng giá trị CCQ sở hữu & Tổng lãi/lỗ.
 • KH chọn từng mục và hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết từng món CCQ của mã quỹ đang truy vấn. KH nhấn vào từng món để xem thông tin cụ thể.

8.Hủy dịch vụ Giao dịch trực tuyến

Để hủy dịch vụ Giao dịch trực tuyến đã đăng ký, KH liên hệ trực tiếp VTBC hoặc đại lý phân phối để thực hiện hủy dịch vụ.
Trong quá trình giao dịch, nếu Quý Nhà đầu tư gặp bất cứ vướng mắc gì, Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ VTBC để được hỗ trợ. Quý Nhà đầu tư vui lòng liên lạc theo địa chỉ sau:

Phòng Quản lý quỹ - Công ty Quản lý quỹ VietinBank, Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Số điện thoại: 024.39.38.88.55

 

Nhà đầu tư vui lòng truy cập đường link dưới đây để được hướng dẫn chi tiết:
Sổ tay hướng dẫn Nhà đầu tư VTBF
THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
       1. Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ thông thường
 • Ngày giao dịch: thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (Ngày T)
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Số tiền đặt mua: Tối thiểu 500.000 (năm trăm nghìn ) đồng/ lệnh mua
 • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát: Theo thông báo của Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản.
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
          -  Chuyển khoản
          -  Nộp tiền tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gian
        Lưu ý: Nội dung thanh toán: {Họ tên nhà đầu tư}_{số TK}_{dang ky mua VTBFN001 thong thuong}
 • Trình tự thực hiện:
          -  Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ
          -  Nhà đầu tư đặt lệnh mua Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử.
         - Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
         -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh mua đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số tiền Nhà đầu tư đã nộp vào tài khoản tiền của Quỹ. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
          -  Trong vòng 01 (một) ngày kể từ Ngày giao dịch, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:                                                             
                                                                 Số tiền đăng ký mua x {1- Giá dịch vụ phát hành(%)}
          Số lượng CCQ được phân phối = ————————————————————————
                                                                                                   NAV/CCQ
          -  Nếu phát sinh các trường hợp phải hoàn trả tiền cho Nhà đầu tư theo quy định tại Điều lệ Quỹ, thời gian hoàn trả tiền là trong vòng 05 ngày kể từ Ngày giao dịch

        2. Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ (ĐTĐK):
 • Thời gian tham gia, Số tiền đặt mua, Kỳ nộp tiền.... theo đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ của Nhà đầu tư;
 • Giao dịch mua Chứng chỉ Quỹ theo Chương trình đầu tư định kỳ sẽ được thực hiện vào Ngày giao dịch gần nhất sau ngày 15 hàng tháng.
 • Đối với lệnh mua định kỳ: khách hàng thanh toán lệnh mua lần đầu tương tự lệnh mua từng lần. Từ lần thanh toán thứ 2, định kỳ vào ngày T-2, hệ thống sẽ gửi SMS đến số điện thoại và gửi email đến email đã đăng ký của khách hàng nhắc khách hàng thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ theo chương trình đầu tư định kỳ.
 • Thông tin tài khoản tiền của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát: Theo thông báo của Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản.
 • Nhà đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát theo quy định của pháp luật có liên quan dưới các hình thức sau:
          -  Chuyển khoản
          -  Nộp tiền vào tài khoản của Quỹ mở tại Ngân hàng lưu ký giám sát hoặc thông qua Ngân hàng trung gian.
      Lưu ý: Nội dung thanh toán: {Họ tên nhà đầu tư}_{số TK}_{dang ky mua VTBFS002 dinh ky}
 • Trình tự thực hiện:
         -  Nhà đầu tư đăng ký tham gia Chương trình đầu tư định kỳ tại Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
         -  Tùy thuộc vào Chương trình đầu tư định kỳ đã đăng ký, Nhà đầu tư nộp tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản tiền của Quỹ trước thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất tương ứng.
         -   Trong vòng 01 (một) ngày kể từ Ngày giao dịch sau Thời điểm nộp tiền định kỳ muộn nhất, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:                                                            

                                                                     Số tiền đăng ký mua x{1- Giá dịch vụ phát hành (%)}
            Số lượng CCQ được phân phối  =   —————————————————————          
                                                                                                 NAV/CCQ
                                     
    2.3 Giao dịch bán Chứng chỉ Quỹ
 • Ngày giao dịch: Thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (Ngày T)
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Lệnh bán Chứng chỉ Quỹ có thể chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều lệ Quỹ
 • Trình tự thực hiện:
          -  Nhà đầu tư đặt lệnh bán Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử
         -  Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
         -  Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh bán đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
          -  Trong vòng 01 (một) ngày kể từ Ngày giao dịch, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ:
 
              Giá trị Bán được nhận = Số lượng CCQ được mua lại x NAV/CCQ x {1-giá dịch vụ mua lại(%)} (thuế, phí khác nếu có)
 
          -  Trong vòng 05 (năm) ngày kể từ Ngày giao dịch, tiền bán Chứng chỉ Quỹ sẽ được chuyển vào tài khoản đứng tên Nhà đầu tư đã được đăng ký hoặc các hình thức khác theo yêu cầu của Nhà đầu tư. 
2.4  Giao dịch chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ
 • Ngày giao dịch: thứ Ba và thứ Năm hàng tuần (Ngày T)
 • Thời điểm đóng sổ lệnh cho Ngày giao dịch “T” là 14h45 ngày T-1
 • Lệnh chuyển đổi được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
           -  Lệnh bán đối với Chứng chỉ Quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện lệnh mua Chứng chỉ của Quỹ mục tiêu;
           -  Các lệnh được thực hiện tại các ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ của các Quỹ tương ứng
           -   Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi, không phải thanh toán phí mua, phí bán đối với các lệnh giao dịch nói trên.
Lưu ý:
           -  Phí chuyển tiền, thuế giao dịch phát sinh trong quá trình chuyển đổi (nếu có) sẽ được khấu trừ vào số tiền thu được từ lệnh bán trong giao dịch chuyển đổi;
           -  Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ mục tiêu sẽ được tính từ ngày lệnh chuyển đổi được thực hiện
 • Lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ có thể chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Điều lệ Qũy
 • Trình tự thực hiện:
Nhà đầu tư đặt lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ trực tiếp tại Đại lý phân phối hoặc thông qua hệ thống nhận lệnh điện tử
Trường hợp hủy lệnh, Nhà đầu tư chỉ thực hiện hủy lệnh trước thời điểm đóng sổ lệnh. Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh sẽ được thực hiện đối với các trường hợp không hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.
Đại lý phân phối phối hợp với Đại lý chuyển nhượng kiểm tra nội dung của lệnh chuyển đổi đảm bảo phù hợp với các thông tin của Nhà đầu tư và số lượng Chứng chỉ Quỹ trên tài khoản của Nhà đầu tư. Trường hợp chưa chính xác, Đại lý phân phối hướng dẫn Nhà đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh.
Trong vòng 01 (một) ngày kể từ Ngày giao dịch của Quỹ mục tiêu, Đại lý phân phối thông báo cho Nhà đầu tư kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ.
ShareThis Copy and Paste