Đội ngũ quản lý
Hội đồng thành viên
ÔNG LÊ DUY HẢI
ÔNG LÊ DUY HẢI
Chủ tịch HĐTV
Ông Khổng Phan Đức
Ông Khổng Phan Đức
Thành viên HĐTV
Ông Đoàn Ngọc Đoan
Ông Đoàn Ngọc Đoan
Thành viên HĐTV
Ban Tổng Giám đốc
Ông Khổng Phan Đức
Ông Khổng Phan Đức
Tổng Giám đốc
BÀ PHAN HẢI SÂM
BÀ PHAN HẢI SÂM
Phó Tổng Giám đốc
Phòng Kế toán - Tài chính
Bà Hoàng Thị Dung
Bà Hoàng Thị Dung
Kế toán trưởng
Phòng Đầu tư
Ông Hà Đức Chung
Ông Hà Đức Chung
Trưởng phòng
Phòng Quản lý quỹ
BÀ NGÔ THỊ LAN HƯƠNG
BÀ NGÔ THỊ LAN HƯƠNG
Trưởng phòng
Phòng Tư vấn đầu tư
BÀ BÙI HƯƠNG LIÊN
BÀ BÙI HƯƠNG LIÊN
Trưởng phòng
Phòng Tự Doanh
BÀ LÊ THỊ THU DUNG
BÀ LÊ THỊ THU DUNG
Trưởng phòng
ShareThis Copy and Paste