VTBF: Thông báo giao dịch của người nội bộ Vũ Đức Mạnh

19/07/2017

 Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo giao dịch của người nội bộ của quỹ đại chúng VTBF như sau:

 

- Họ và tên người nội bộ: Vũ Đức Mạnh

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 13.500 chứng chỉ quỹ

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 25/7/2017 đến 25/8/2017

 

Chi tiết thông báo, vui lòng xem file đính kèm tại đây.

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 160

Lượt truy cập : 2459634