VTBF: Thông báo giao dịch của người có liên quan Trịnh Văn Hải

19/07/2017

  Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo giao dịch của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng VTBF như sau:

 

- Họ và tên: Trịnh Văn Hải

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 chứng chỉ quỹ

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300 chứng chỉ quỹ

- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 25/7/2017 đến 25/8/2017

 

Chi tiết thông báo, vui lòng xem file đính kèm tại đây. 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 152

Lượt truy cập : 2459626