VTBF: Thông báo giao dịch của người có liên quan đến người nội bộ Đặng Lưu Hải

13/10/2017

 Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF) như file đính kèm tại đây.

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 26

Lượt truy cập : 2504476