Thông Báo v/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với người có CC hành nghề QLQ
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin trân trọng thông báo v/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với người có CC hành nghề QLQ
Chi tiết xem tại đây!
ShareThis Copy and Paste