Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty Quản lý quỹ VietinBank

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2016.

 

Chi tiết Báo cáo thường niên năm 2016 và Công văn công bố thông tin xem tại các link dưới đây:
 

ShareThis Copy and Paste