Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ
Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin trân trọng Công bố thông tin về việc Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ
Chi tiết xem dưới đây:
1. QĐ-1168 -  Ông Vũ Đức Mạnh
2. QĐ-669 - Ông Khổng Phan Đức
3. CBTT Thay đổi nhân sự chủ chốt
ShareThis Copy and Paste