Thông báo hoãn họp Đại hội thành viên thường niên quỹ VVDIF 2020

Công ty Quản lý quỹ VietinBank xin trân trọng gửi Thông báo hoãn họp Đại hội thành viên thường niên quỹ VVDIF 2020 đến Quý Thành viên góp vốn quỹ VVDIF

Thông báo hoãn họp (link file thông báo hoãn họp)

ShareThis Copy and Paste