CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK ĐƯỢC VINH DANH LÀ MỘT TRONG 12 CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Mới đây, ngày 8/11/2019 tại hội nghị Tổng kết hoạt động cung cấp dịch vụ quỹ năm 2019 được tổ chức tại Đà Lạt, Công ty quản lý quỹ Vietinbank (VTBC) vinh dự được vinh
danh là một trong 12 Công ty Quản lý quỹ có đóng góp tích cực trong hoạt động Quỹ mở năm 2019.

Được thành lập vào năm 2009 và là công ty quản lý quỹ có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường, sau gần10 năm hoạt động VTBC luôn đứng trong hàng ngũ các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt nam.
Tính đến nay, Công ty đã thành lập và điều hành hiệu quả 01 Quỹ đóng (VVDIF) và 01 Quỹ mở trái phiếu  (VTBF) với mức tăng trưởng ổn định, ngày càng chiếm được lòng tin của khách hàng.
Ra đời vào tháng 9/2017, Quỹ VTBF luôn đặt mục tiêu an toàn và hiệu quả lên hàng đầu. Tính đến 31/12/2018 quỹ VTBF đã huy động được 8,39 triệu đơn vị chứng chỉ quỹ, tương đương giá trị tài sản ròng là 93,63 tỷ đồng; tăng trưởng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trong năm 2018 đạt 9,25%/năm.  Và tính đến 30/09/2019 quỹ đã tăng trưởng giá trị tài sản ròng lên mức 112,77 tỷ đồng (tăng 20,45% về giá trị so với cuối năm 2018), giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đạt 11.858,68 đồng/đơn vị quỹ, tương đương mức tăng 6,32% tính từ đầu năm.
Kết quả hoạt động của quỹ VTBF thời gian qua đã từng bước khẳng định uy tín, khả năng quản lý quỹ tốt của VTBC và là động lực để VTBC tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực quản lý quỹ, gia tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư tham gia vào quỹ.
Thị trường Quỹ ở Việt Nam hiện vẫn còn non trẻ, VTBC vẫn từng bước vững chắc tiến dần để bắt nhịp với thị trường Quốc tế với mục tiêu trước mắt là Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện, hướng tới vị trí công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam.
 
 
ShareThis Copy and Paste