CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2019
Ngày 22/02/2019, Công ty quản lý quỹ VietinBank (VietinBank Capital) đã tổ chức thành công Hội nghị Người Lao động và Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.
Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đức Mạnh – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty; Các ông/bà trong Ban Chấp hành Chi bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.
Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp khách mời là ông Nguyễn Hải Nam – Vụ trưởng vụ Quản lý quỹ Ủy ban chứng khoán Nhà Nước.
Hội nghị đã được nghe: Báo cáo tổng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và chiến lược, phương hướng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua của Công đoàn cơ sở năm 2018, phát động thi đua năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng, BHXH, BHYT năm 2018; Thỏa ước lao động tập thể…
Qua đó, trong năm 2018, với định hướng đúng đắn và sự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đao cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.
Tại Hội nghị, Ban Lãnh đạo Công ty đã đối thoại trực tiếp với tập thể người lao động nhằm giải đáp những thắc mắc của người lao động về các chế độ, chính sách, quy định, quy chế lao động của Công ty, công tác lao động tiền lương, công tác dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tạo niềm tin và động lực để cán bộ người lao động vững tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Hải Nam đã biểu dương những kết quả mà Công ty Quản lý quỹ đã đạt được trong năm 2018, đưa ra bức tranh chung của ngành Quản lý quỹ và khuyến khích Ban Lãnh đạo VietinBank Capital đặt ra những mục tiêu đột phá hơn cho những năm tiếp theo.
Tổng kết Hội nghị, ông Vũ Đức Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty đã ghi nhận kết quả và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2019.
ShareThis Copy and Paste