VIETINBANK CAPITAL THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Bám sát mục tiêu năm 2019, trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh của 6 tháng đầu năm, VietinBank Capital đang tích cực triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh nhằm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong năm 2019.
Sáng ngày 29/7/2019, VietinBank Capital đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và đối thoại định kỳ với người lao động.
Tham dự Hội nghị gồm có ông Vũ Đức Mạnh – Chủ tịch Công ty; Bà Nguyễn Lệ Hằng – Tổng Giám đốc Công ty cùng các ông/bà trong Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty.
Báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm của Công ty đã đánh giá một số kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế để từ đó đưa ra các giải pháp chung nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019.
Tham luận tại Hội nghị, các phòng ban có các báo cáo phân tích, đề xuất đưa ra các giải pháp cụ thể, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh thu phí dịch vụ, tăng Tổng tài sản ủy thác quản lý, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư từ Vốn chủ sở hữu, đầu tư ngắn hạn và bán lẻ trái phiếu cho các KHCN.
Tổng kết Hội nghị, ông Vũ Đức Mạnh – Chủ tịch công ty kêu gọi tất cả CBNV hãy nâng cao sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa những mặt tốt đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và phấn đấu với nỗ lực cao nhất trong thời gian còn lại của năm, vượt qua khó khăn để thúc đẩy kinh doanh của Công ty.
 
ShareThis Copy and Paste