Đội ngũ quản lý
Chủ tịch
Ông Vũ Đức Mạnh
Ông Vũ Đức Mạnh
Chủ tịch
Ban Tổng Giám đốc
BÀ NGUYỄN LỆ HẰNG
BÀ NGUYỄN LỆ HẰNG
Tổng Giám Đốc
Bà Nguyễn Thị Lan, CFA
Bà Nguyễn Thị Lan, CFA
Phó Tổng Giám đốc
BÀ TRẦN THỊ NGỌC TÀI
BÀ TRẦN THỊ NGỌC TÀI
Phó Tổng Giám Đốc
Phòng Kế toán - Tài chính
Bà Hoàng Thị Dung
Bà Hoàng Thị Dung
Kế Toán Trưởng
Phòng Quản lý Đầu tư
Ông Hà Đức Chung
Ông Hà Đức Chung
Trưởng Phòng Quản lý đầu tư
Phòng Quản lý tài sản
Bà Đặng Lưu Hải
Bà Đặng Lưu Hải
Trưởng phòng Quản lý tài sản
ShareThis Copy and Paste