Đội ngũ quản lý
Chủ tịch
Ông Khổng Phan Đức
Ông Khổng Phan Đức
Chủ tịch
Ban Tổng Giám đốc
BÀ NGUYỄN LỆ HẰNG
BÀ NGUYỄN LỆ HẰNG
Tổng Giám Đốc
Bà Nguyễn Thị Lan, CFA
Bà Nguyễn Thị Lan, CFA
Phó Tổng Giám đốc
BÀ TRẦN THỊ NGỌC TÀI
BÀ TRẦN THỊ NGỌC TÀI
Phó Tổng Giám Đốc
Phòng Kế toán - Tài chính
Bà Hoàng Thị Dung
Bà Hoàng Thị Dung
Kế Toán Trưởng
Phòng Quản lý Đầu tư
Ông Hà Đức Chung
Ông Hà Đức Chung
Trưởng Phòng
Phòng Thẩm định
BÀ BÙI HƯƠNG LIÊN
BÀ BÙI HƯƠNG LIÊN
Trưởng Phòng
Phòng Quản lý tài sản
BÀ NGUYỄN THỊ THÙY LINH
BÀ NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Phó Phụ trách
Phòng Tư vấn
BÀ NGÔ THỊ LAN HƯƠNG
BÀ NGÔ THỊ LAN HƯƠNG
Trưởng Phòng
ShareThis Copy and Paste