Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm/dịch vụ của VietinBank Capital trong suốt thời gian qua.

VietinBank Capital xin thông báo tới Quý khách hàng thông tin về đạo luật FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act–FATCA). Đạo luật được ban hành bởi Quốc hội Mỹ vào ngày 18/3/2010 nhằm bắt buộc các cá nhân/tổ chức mang quốc tịch Mỹ đang định cư/hoạt động hợp pháp tại nước ngoài kê khai đầy đủ thông tin và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với các nguồn thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Nếu không tuân thủ FATCA, các cá nhân/tổ chức không tuân thủ sẽ bị khấu trừ 30% giá trị các khoản thu nhập có nguồn gốc Mỹ. Là một tổ chức tuân thủ, VietinBank Capital cam kết thực hiện đúng nguyên tắc đối với những yêu cầu của đạo luật FATCA có hiệu lực từ ngày 01/7/2014. FATCA yêu cầu VietinBank Capital phải thu thập thông tin bổ sung về khách hàng để nhận biết, phân loại và báo cáo với Sở Thuế Vụ Mỹ (IRS). Do vậy, Quý khách hàng có thể sẽ nhận được đề nghị cung cấp thông tin và tài liệu để xác định các dấu hiệu và tình trạng Mỹ từ Vietinbank Capital.

Kính đề nghị Quý khách hàng lưu ý và hợp tác với chúng tôi thực hiện những điểm sau:

  1. Nếu Quý khách hàng không phải là “Người Mỹ” theo định nghĩa của FATCA, Quý khách hàng sẽ không thuộc đối tượng bị ảnh hưởng bởi FATCA;
  2. Trường hợp Quý khách hàng không thuộc đối tượng nêu ở Điểm 1 ở trên và có một trong số các dấu hiệu Mỹ (Xem thêm ở phần Ghi chú) theo quy định của FATCA trong hồ sơ, Vietinbank Capital sẽ thu thập thêm thông tin theo yêu cầu của FATCA, bao gồm cả Mã số thuế ở Mỹ (Tax identification number hay TIN) nếu có;

Một lần nữa, VietinBank Capital xin trân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và thành thực xin lỗi nếu đã làm phiền đến khách hàng không phải đối tượng bị điều chỉnh của FATCA hoặc đã thực hiện xong các bước ở trên trước khi nhận được thư thông báo này.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website http://www.vietinbank.vn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam hoặc website www.irs.gov của Sở Thuế Vụ Mỹ.

Trân trọng cảm ơn!

 

Danh mục sản phẩm

Tin nổi bật

Lợi nhuận cao với Quỹ Đầu tư Trái phiếu VietinBank

Quỹ VTBF: UBCK đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ đại chúng

TCO: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn VietinBank Capital

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN

Công bố thông tin Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư trái phiếu VietinBank (VTBF)

BXH: VietinBank Capital không còn là cổ đông lớn

VietinBank Capital ký hợp đồng kiểm toán Quỹ đầu tư trái phiếu VTBF với Ernst & Young

APG: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Công bố thông tin Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập Văn phòng Đại diện tại Tp Hồ Chí Minh

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp

RGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

RGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công bố thông tin chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Quản lý Quỹ VietinBank

Bản cáo bạch quỹ mở và bảng phí giao dịch chứng chỉ quỹ.

Ngày chốt danh sách tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF 2017

Công bố quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Báo cáo tài chính quỹ thành viên

Báo cáo tài chính 2017

Ngày chốt danh sách tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VVDIF 2017

Quy trình nội bộ về Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội thành viên quỹ VVDIF

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên Quỹ mở Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank

Thông báo về đại hội thường niên 2017 của Quỹ

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2018 và giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội thành viên thường niên năm 2017 của quỹ VVDIF

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội thành viên thường niên năm 2017 của quỹ VTBF

CÔNG BỐ TT V/V CHẤM DỨT HĐLĐ VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHẤM DỨT HĐLĐ VỚI NGƯỜI CÓ CCHN CHỨNG KHOÁN

Công bố thông tin vv VTBC mua 150 tỷ MG CCTG HDSAISON. 7.6.2018

Công bố Thông tin về việc ký HĐ Kiểm toán/Soát xét BCTC,Báo cáo TLANTC của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn GEX_05.07.2018

CBTT chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu GEX của Công ty

Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam - 06 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn GEX

công bố thông tin về việc thoái trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành

Công bố Thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

SHE_BC về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo tài chính Quý IV/2018 và công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty Quản lý quỹ

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc chốt danh sách NĐT quỹ VTBF

Tuyển dụng cán bộ làm việc tại VietinBank Capital năm 2019

Người trực tuyến: 9

Lượt truy cập : 2751110