Tư vấn Tái cấu trúc DN

  LĨNH VỰC CHUYÊN SÂU

 

Thị trường tiền tệ và Công cụ nợ có thu nhập cố định

 

Trái phiếu Doanh nghiệp

 

Cổ phiếu (Niêm Yết, OTC, IPO)

 

Bất động sản (BĐS sinh lời, Mua bán nhanh, Phát triển dự án)

 

Cổ phần tư nhân (Mua bán sáp nhập)

 

Thị trường nước ngoài

Liên hệ với chúng tôi

Capital@vietinbankcapital.vn

Tel: 84-4-39.38.8855 - Fax: 84-4-39.38.8500

Người trực tuyến: 115

Lượt truy cập : 2610572