TCO: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn VietinBank Capital

01/11/2017

   Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO).
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.144.540 cổ phiếu (18,16%).
  4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 850.000 cổ phiếu. 
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  3.994.540 cổ phiếu (tương đương 23,07% lượng cổ phiếu đang lưu hành).
  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: 30/10/2017.

 

(Xem chi tiết Báo cáo công bố thông tin tại đây)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 75

Lượt truy cập : 2610532