TCO: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn VietinBank Capital

09/10/2017

  Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn.

 

Thông tin tóm tắt như sau:

  1. Tổ chức đầu tư: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO)
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.682.440 cổ phiếu (9,72%).
  4. Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.462.100 cổ phiếu (ngày 06/10/2017 mua 500.000 cổ phiếu, ngày 09/10/2017 mua 962.100 cổ phiếu)
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  3.144.540 cổ phiếu (tương đương 18,16% lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  6. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn: ngày 06 và 09/10/2017.

 

(Xem chi tiết Báo cáo công bố thông tin tại đây)

 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 137

Lượt truy cập : 2610594