RGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

26/02/2018

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

 
Thông tin tóm tắt như sau:
  1. Tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  2. Tên cổ phiếu/mã chứng khoán sở hữu: Công ty cổ phần Đầu tư PV – Inconess (RGC)
  3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 83.418.147 cổ phiếu (93,598%).
  4. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: đến 66.842.700 cổ phiếu (75%).
  5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16.575.447 cổ phiếu (18,598%).
  6. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 1/3/2018 đến ngày 31/03/2018.

(Xem chi tiết công bố thông tin tại đây)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 145

Lượt truy cập : 2610602