RGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

02/03/2018

 Tóm tắt nội dung như sau:

-          Mã cổ phiếu giao dịch: RGC – Công ty Cổ phần Đầu tư PV-Inconess.

-          Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 83,418,147 cổ phiếu (93,598%).

-          Số lượng cổ phiếu đăng ký chuyển nhượng: đến 66,842,700 cổ phiếu (75%).

-          Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 66,842,700 cổ phiếu.

-          Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 16,575,447 cổ phiếu (18,598%).

-          Phương thức giao dịch: Thỏa thuận trên sàn UPCOM.

-          Thời gian thực hiện giao dịch: 2/3/2018.

 

(Xem chi tiết cụ thể nội dung tại đây)

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 119

Lượt truy cập : 2610576