Với sự quan tâm đặc biệt  dành cho dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư, VietinBank Capital đã triển khai dịch vụ này ngay từ khi Công ty đi vào hoạt động. Với phương châm mang lại sự hài lòng và thịnh vượng cho khách hàng, chúng tôi với triết lý đầu tư an toàn - hiệu quả, đã và đang cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm đầu tư phù hợp. Hiện tại, chúng tôi đang quản lý nhiều danh mục đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, và cổ phần tư nhân ở Việt nam trên cơ sở ủy thác của khách hàng.

 

Triết lý đầu tư

 

  Đặt lợi ích khách hàng lên trên hết: Trong mọi hoạt động đầu tư, VietinBank Capital luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên trên hết. Chúng tôi ý thức được rằng, lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của công ty, VietinBank Capital chỉ phát triển thịnh vượng khi lợi ích của nhà đầu tư được coi trọng và quan tâm đúng mức. Do vậy, chúng tôi sẽ đầu tư một cách cẩn trọng, coi tiền ủy thác và quỹ như tiền của chính mình, thông qua việc áp dụng triệt để quy chế đạo đức nghề nghiệp và minh bạch thông tin đến mức độ tối đa.

 

  Sử dụng hiệu quả mạng lưới kinh doanh sâu rộng của VietinBank: Ngân hàng Công thương Việt nam, cùng các công ty thành viên, và mạng lưới chi nhánh sẽ là nguồn cung cấp những thương vụ đầu tư hiệu quả, cũng như những thông tin xác thực về độ tin cậy và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đầu tư tiềm năng. Chúng tôi sẽ khai thác triệt để thế mạnh này để tạo ra những giá trị cốt lõi riêng có, cung cấp cho các nhà đầu tư.

 

  Dựa trên nền tảng phân tích sâu sắc: Ngay từ khi mới thành lập, đã rất chú trọng đầu tư vào lĩnh vực phân tích nghiên cứu của mình và coi đây là một trong những thế mạnh nền tảng để chúng tôi phát triển. Hơn nữa, VietinBank Capital cũng sẽ tận dụng lợi thế của Ngân hàng Công thương Việt nam trong việc thấu hiểu nền kinh tế, khách hàng, và văn hóa Viêt nam một cách sắc; kết hợp với tầm nhìn và kỹ thuật của những nước phát triển để đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.

 

  Linh hoạt trong hoạt động đầu tư: Thị trường tài chính Việt nam đang trong những giai đoạn phát triển đầu tiên, do vậy việc định giá các tài sản tài chính còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, chính sách vĩ mô thường xuyên thay đổi, tạo ra những cú sốc và những biến đổi lớn về giá trị các tài sản. VietinBank Capital, trên quan điểm linh hoạt và thận trọng, sẽ khai thác triệt để các cú sốc của thị trường, mua bán các tài sản để khai thác chênh lệch giá trong các chu kỳ dao động lớn.

 

  Hạn chế rủi ro trên tỷ lệ sinh lời: VietinBank Capital sẽ không đầu tư hạng mục nào nếu chưa tiến hành phân tích đầy đủ. Đa dạng hóa danh mục sẽ được sử dụng đến mức tối đa mà không ảnh hưởng đến sự hiểu biết về từng hạng mục đầu tư. Mọi khoản đầu tư đều phải xét đến mức rủi ro trên tỷ lệ sinh lời tiềm năng để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.

 

Hiện tại chúng tôi đang nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm ủy thác đầu tư khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của quý vị khách hàng với kỳ hạn đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Các sản phẩm đầu tư tiêu biểu chúng tôi đang cung cấp như sau:

Liên hệ với chúng tôi

hieppn@vietinbank.vn

<p>024.39388 8855-222</p>

Danh mục sản phẩm

Tin nổi bật

Quỹ VTBF: UBCK đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký lập quỹ đại chúng

TCO: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn VietinBank Capital

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN

Công bố thông tin Bản cáo bạch Quỹ Đầu tư trái phiếu VietinBank (VTBF)

BXH: VietinBank Capital không còn là cổ đông lớn

VietinBank Capital ký hợp đồng kiểm toán Quỹ đầu tư trái phiếu VTBF với Ernst & Young

APG: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

Công bố thông tin Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập Văn phòng Đại diện tại Tp Hồ Chí Minh

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý IV/2017 và giải trình lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp

RGC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

RGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

Công bố thông tin chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NH TMCP Công thương Việt Nam

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Quản lý Quỹ VietinBank

Bản cáo bạch quỹ mở và bảng phí giao dịch chứng chỉ quỹ.

Ngày chốt danh sách tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VTBF 2017

Công bố quyết định về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Báo cáo tài chính quỹ thành viên

Báo cáo tài chính 2017

Ngày chốt danh sách tổ chức đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VVDIF 2017

Quy trình nội bộ về Điều kiện, thể thức tiến hành họp, thông qua quyết định Đại hội thành viên quỹ VVDIF

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên Quỹ mở Trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam 2017

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Vietinbank

Thông báo về đại hội thường niên 2017 của Quỹ

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý I năm 2018 và giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ báo cáo tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội thành viên thường niên năm 2017 của quỹ VVDIF

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội thành viên thường niên năm 2017 của quỹ VTBF

CÔNG BỐ TT V/V CHẤM DỨT HĐLĐ VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CHỨNG KHOÁN

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHẤM DỨT HĐLĐ VỚI NGƯỜI CÓ CCHN CHỨNG KHOÁN

Công bố thông tin vv VTBC mua 150 tỷ MG CCTG HDSAISON. 7.6.2018

Công bố Thông tin về việc ký HĐ Kiểm toán/Soát xét BCTC,Báo cáo TLANTC của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn GEX_05.07.2018

CBTT chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu GEX của Công ty

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn GEX

công bố thông tin về việc thoái trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Đô Thành

Công bố Thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

SHE_BC về ngày trở thành cổ đông lớn

Báo cáo tài chính Quý IV/2018 và công văn giải trình Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty Quản lý quỹ

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc chốt danh sách NĐT quỹ VTBF

Người trực tuyến: 54

Lượt truy cập : 2751156