Chủ tịch

Ông Vũ Đức Mạnh

Chủ tịch

Ban Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Lệ Hằng

Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Lan, CFA

Phó Tổng Giám đốc

Phòng Quản lý Đầu tư

Ông Đào Việt Anh

Ông Đào Việt Anh

Phó Phòng Thẩm Định

Bà Hoàng Thị Dung

Bà Hoàng Thị Dung

Trưởng Phòng Quản Lý Đầu Tư

Phòng Quản lý tài sản

Bà Đặng Lưu Hải

Bà Đặng Lưu Hải

Trưởng phòng Quản lý tài sản

Bà Nguyễn Thùy Linh

Bà Nguyễn Thùy Linh

Phó phòng Quản lý tài sản

Phòng Tư vấn

Ông Phạm Ngọc Hiệp

Ông Phạm Ngọc Hiệp

Trưởng Phòng Tư Vấn

Danh mục sản phẩm

Tin nổi bật

Người trực tuyến: 47

Lượt truy cập : 2751149