Chủ tịch

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Chủ tịch

Ban Tổng Giám đốc

Ông Vũ Đức Mạnh

Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Lan, CFA

Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Như Dương

Phó Tổng Giám đốc

Phòng Kế toán - Tài chính

Bà Hoàng Thị Dung

Bà Hoàng Thị Dung

Kế toán trưởng

Phòng Đầu tư & Khách hàng doanh nghiệp

Ông Phùng Viết Bình

Ông Phùng Viết Bình

Phó phụ trách phòng Đầu tư & KHDN

Phòng Quản lý tài sản

Bà Đặng Lưu Hải

Bà Đặng Lưu Hải

Trưởng phòng Quản lý tài sản

Ông Đào Việt Anh

Ông Đào Việt Anh

Phó phòng Quản lý tài sản

Bà Nguyễn Thùy Linh

Bà Nguyễn Thùy Linh

Phó phòng Quản lý tài sản

Danh mục sản phẩm

Tin nổi bật

Người trực tuyến: 175

Lượt truy cập : 2219783