Giới thiệu quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam (VTBF)

17/07/2017

1. THÔNG TIN CHUNG

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên tiếng Anh: VietinBank Bond Investment Fund (VTBF)

Công ty Quản lý Quỹ

VietinBank Capital - VTBC

Loại hình quỹ

Quỹ mở Trái Phiếu

Thời gian IPO

25/07/2017 – 25/08/2017

Chương trình đầu tư

Một lần hoặc Định kỳ (SIP)

Giá Phát hành

MIỄN PHÍ IPO

Mức đầu tư tối thiểu

3 triệu đồng

Mệnh giá

10.000 đồng

Tần suất giao dịch

01 Tuần/ 01 Lần

(ngày Thứ Tư (4) hàng tuần)

Đại lý Phân phối

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

 

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

Ngân hàng lưu ký & giám sát

BIDV- Chi nhánh Hà Thành

Đơn vị quản trị quỹ

BIDV- Chi nhánh Hà Thành

Đại lý chuyển nhượng

VSD

Công ty kiểm toán dự kiến

Công ty TNHH Deloite Vietnam

Chính sách phân phối cổ tức Quỹ

Theo quyết định của Ban đại diện Quỹ và phù hợp với Điều lệ Quỹ

 

2. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Quỹ hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đồng thời bảo toàn vốn cho Nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các loại trái phiếu, giấy tờ có giá được phát hành tại Việt Nam

Chiến lược đầu tư

Quỹ có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư nhằm mang lại lợi nhuận dài hạn và ổn định bằng cách đầu tư ưu tiên chủ yếu vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt.

Loại hình đầu tư

Tổng giá trị tài sản của Quỹ

Các hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi

0%-49%

Trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và chuẩn bị niêm yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành, bao gồm trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh thanh toán, trái phiếu doanh nghiệp có tài sản đảm bảo, trái phiếu doanh nghiệp của các công ty, tập đoàn lớn

0%-80%

Trái phiều chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu được chính phủ bảo lãnh

0%-50%

 3. QUY TRÌNH KIỂM SOÁT RỦI RO

Mục tiêu của Công ty quản lý Quỹ là quản lý các rủi ro đầu tư và hạn chế tác động của các rủi ro này bằng việc áp dụng các phương pháp quản lý đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất. Vietinbank Capital đo lường và quản lý rủi ro dựa trên phương pháp tiếp cận năng động và hướng về tương lai. Quản lý rủi ro được quy định tích hợp trong mỗi bước của quy trình đầu tư

4. GIÁ DỊCH VỤ

Loại

MỨC GIÁ DỊCH VỤ

QUẢN LÝ QUỸ

0,5%/NAV/năm

PHÁT HÀNH

Giai đoạn IPO miễn phí Phát hành

Giai đoạn sau IPO miễn phí phát hành với mọi giao dịch

MUA LẠI

0,5% đến 1 % hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 12 tháng

CHUYỂN ĐỔI

0,5% đến 1 % hoặc miễn phí đối với CCQ nắm giữ trên 12 tháng

CHUYỂN NHƯỢNG

300.000 VND cho một giao dịch chuyển nhượng, do bên chuyển nhượng thanh toán

GIAO DỊCH

Thay đổi tuỳ theo quy mô và thời gian nắm giữ

5.  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ

      Chương trình Đầu tư thông thường:

Mức đầu tư tối thiểu: 3.000.000 đồng/CCQ. Không giới hạn mức đầu tư tối đa.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua 1 lần. Theo đó, Nhà đầu tư đăng ký và thực hiện mua CCQ với số tiền mong muốn trong khoản thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital hoặc với Đại lý phân phối là Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam.

       Chương trình đầu tư định kỳ (SIP)

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua CCQ theo Chương trình đầu tư định kỳ (SIP). Theo đó, Nhà đầu tư cam kết và thực hiện mua CCQ với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian đăng ký với Công ty Quản lý Quỹ VietinBank Capital. Với chương trình đầu tư định kỳ, Nhà đầu tư sẽ được hưởng mức phí giao dịch ưu đãi.

6. ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank – VietinBank Capital.

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3938 8855 - Fax:  024 3938 8500

 

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities)

Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 2220 1039 - Fax: 024 2220 1032

  

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank – VietinBank Capital.

PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 MRS.TRẦN THỊ BÍCH NGỌC

Tầng 6, tòa nhà TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

T: (024) 3938 8855             -              F:  (024) 3938 8500

 

 

Danh mục sản phẩm

Thông tin quỹ đầu tư

Người trực tuyến: 121

Lượt truy cập : 2610578