Đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp

CÓ BẢO LÃNH THANH TOÁN – LÃI SUẤT CAO HƠN LÃI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Đầu tư sơ cấp vào thị trường Trái phiếu doanh nghiệp an toàn (có thể có bảo lãnh thanh toán từ ngân hàng) để tìm kiếm lợi nhuận cố định/thả nổi trong trung và dài hạn.

 

  Sản phẩm đầu tư vào Trái phiếu Doanh nghiệp (C-Bond Safe)

  Khối lượng

Không giới hạn, có thể chia nhỏ từng gói 20 tỷ

  Hiệu quả đầu tư

Biến động theo tình hình thị trường, có thể cố định hoặc thả nổi

Trái tức = Lãi suất ngân hàng + Margin(3-4%) – Chi phí Bảo lãnh thanh toán

  Thời hạn đầu tư

Trung hạn, 12-36 tháng

  Rủi ro

- Tín dụng: doanh nghiệp phát hành trái phiếu không có khả năng trả nợ, hoặc ngân hàng bảo lãnh cũng mất thanh khoản

- Lãi suất: phát sinh trong trường hợp lãi suất cố định

  Quản trị Rủi ro

- Chỉ mua trái phiếu của Doanh nghiệp tốt, Định chế tài chính lớn, có thanh khoản.

- Ngân hàng bảo lãnh – nếu có: nằm trong nhóm I, II.

  Lựa chọn

Có thể bán lại trái phiếu cho VietinBank nếu có nhu cầu thanh khoản

Chi phí cho việc bán lại: 1-2% mệnh giá trái phiếu

  Lợi ích

Đối với nhà đầu tư

- Lợi suất sinh lời cao, dài hạn

- Có thể giảm thiểu rủi ro bằng Sản phẩm tiền gửi (bảo lãnh thanh toán)

- Tài sản đầu tư: có tính thanh khoản (NHCT mua lại)

 

Liên hệ với chúng tôi

binh.phungviet@vietinbankcapital.vn

Tel: 04.3938.8855 ext 202 - Fax: 04.3938.8500

Người trực tuyến: 11

Lượt truy cập : 2751112