Đầu tư vào cổ phiếu niêm yết

TÌM KIẾM LỢI NHUẬN VƯỢT TRỘI TỪ CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

Đây là sản phẩm ủy thác đầu tư vào chứng khoán trên thị trường chứng khoán (chủ yếu niêm yết) để kiếm lời.

Ủy thác đầu tư vào Chứng khoán Niêm yết (VietinStock Pro)

  Khối lượng đầu tư

Linh hoạt, tối thiểu 1 tỷ đồng

  Hiệu quả đầu tư

Tùy thuộc chiến lược đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng

  Thời hạn đầu tư

Ngắn hạn, 1-12 tháng

  Rủi ro

Rủi ro thị trường

  Quản trị Rủi ro

Được cân nhắc dựa trên các yêu cầu và mức độ chấp nhận của khách hàng.

  Lựa chọn

Có thể ủy thác danh mục Chứng khoán hiện có cho Công ty QLQ quản lý, theo từng yêu cầu cụ thể

  Lợi thế của VietinBank Capital

- Đầu tư chuyên nghiệp

- Phân tích chuyên sâu

- Lợi thế thông tin

- Tận dụng tối đa cơ hội thị trường

  Chiến lược đầu tư

- An toàn: Ưu tiên bảo toàn vốn

- An Phát: Chấp nhận một mức mất vốn nhất định, trong khi có cơ hội tận dụng tốt nhất các cơ hội tăng trưởng

- Thành Tài: Chấp nhận rủi ro cao, nhưng kỳ vọng sinh lời cao nhất

Phí quản lý

Miễn phí nếu lợi suất đầu tư < 5%

1% /năm nếu 5% ≤  lợi suất đầu tư ≤ 10%

Phí động lực

Nếu lợi suất đầu tư > 10% : phí thưởng = 20% trên phần lợi nhuận vượt trội

 

Liên hệ với chúng tôi

haidl@vietinbankcapital.vn

Tel: 04.3938.8855 ext 666 - Fax: 04.3938.8500

Người trực tuyến: 25

Lượt truy cập : 2751127