Đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi

 Đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi với mục đích tìm kiếm mức lợi nhuận ổn định, cao hơn lợi tức gửi tiết kiệm ngân hàng.

Liên hệ với chúng tôi

Capital@vietinbankcapital.vn

Tel: 84-4-39.38.8855 - 666 - Fax: 84-4-39.38.8500

Người trực tuyến: 73

Lượt truy cập : 2728893