Đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp

CHIẾN LƯỢC ĐÓN ĐẦU THÀNH CÔNG

Đây là sản phẩm ủy thác đầu tư theo đó nhà đầu tư cá nhân ủy thác cho Công ty QLQ mua - bán một phần hoặc đa số cổ phần của một doanh nghiệp.

 

  Ủy thác đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp (Prime Private Equity)

  Khối lượng đầu tư

Linh hoạt, tuỳ thuộc từng thương vụ

  Hiệu quả đầu tư

Tùy thuộc chiến lược đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng

  Thời hạn đầu tư

Dài hạn

  Rủi ro

Rủi ro thị trường

  Quản trị Rủi ro

Được cân nhắc dựa trên các yêu cầu và mức độ chấp nhận của khách hàng.

  Lựa chọn

Có thể yêu cầu Công ty Quản lý quỹ tư vấn về các ngành nghề quan tâm, các công ty mục tiêu, và các vấn đề pháp lý liên quan.

  Lợi thế của VietinBank Capital

- Lợi thế thông tin thị trường
- Cơ sở dữ liệu khách hàng lớn
- Am hiểu doanh nghiệp với tư cách ngân hàng cho vay

  Chiến lược đầu tư

-  Tham gia góp vốn, không điều hành doanh nghiệp
- Thôn tính: mua phần lớn cổ phần
- Đòn bảy: vay thêm vốn ngân hàng để mua phần lớn cổ phần, cải tổ doanh nghiệp
- Tái cơ cấu: mua doanh nghiệp gặp khó khăn, tái cơ cấu

 

Liên hệ với chúng tôi

binh.phungviet@vietinbankcapital.vn

Tel: 84-4-3938.8855 - 333 - Fax: 84-4-3938.8500

Người trực tuyến: 50

Lượt truy cập : 2751152