Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (VVDIF) 2016

14/04/2017

Ngày 07/04/2016, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ VVDIF năm 2016, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: 10h00, Thứ Sáu, ngày 07 tháng 04 năm 2017.

2. Địa điểm: Phòng họp điều hành, Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Các thành viên góp vốn Quỹ VVDIF, Ban đại diện Quỹ VVDIF, Đại diện Ngân hàng lưu ký BIDV Chi nhánh Hà Thành, Vietinbank Capital.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán;

- Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Ban đại diện Quỹ 2016 và kế hoạch ngân sách hoạt động, chi trả thù lao Ban đại diện Quỹ 2017;

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2017.

 Quỹ VVDIF được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank là công ty Quản lý Quỹ hàng đầu Việt Nam trên các phương diện vốn chủ sở hữu (950 tỷ đồng), lợi nhuận, tổng tài sản quản lý, cơ chế quản trị rủi ro và hiệu quả đầu tư. Công ty Quản lý quỹ Vietinbank thành lập năm 2010 thuộc sở hữu 100% vốn của Vietinbank, có trụ sở tại Hà Nội và Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

 Chi tiết Tài liệu Đại hội vui lòng xem tại các link dưới đây:

- Biên bản kiểm tra tư cách thành viên

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội

- Báo cáo HĐKD & Kế hoạch HĐKD 2017

- Các tờ trình

- Biên bản Đại hội

- Nghị quyết Đại hội

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 139

Lượt truy cập : 2459613