Tổng quan
 
• Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital)
• Vốn điều lệ: 950 tỷ đồng (Cty QLQ có vốn điều lệ lớn nhất VN)
• VietinBank sở hữu 100%
• Công ty QLQ đầu tiên có giấy phép tư vấn đầu tư tại Việt Nam
• Nghiệp vụ:
- Lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán;
- Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.
 
Đối tác và Công ty liên kết
 
• VietinBank Capital là đối tác đầu tư tin cậy của nhiều tổ chức, doanh nghiệp uy tín tại thị trường đầu tư trong và ngoài nước
• Đối tác chiến lược của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam
• Thành viên Câu lạc bộ Quản lý Quỹ Việt Nam
 
 

Thế mạnh của VietinBank Capital

 

 

Sơ đồ tổ chức

 

 

Điều lệ công ty

 

(Click vào đây để xem chi tiết điều lệ Công ty)

Danh mục sản phẩm

Tin nổi bật

Người trực tuyến: 63

Lượt truy cập : 2751165