Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

25/04/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán số 250417-VTBC/EY ngày 25/4/2017 với Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ Kiểm toán/Soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

 

(Xem chi tiết Công văn công bố thông tin tại đây)

 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 154

Lượt truy cập : 2459628