Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết đại hội thành viên thường niên năm 2017 của quỹ VTBF

24/04/2018

 Công ty Quản lý Quỹ Vietinbank trân trọng Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội thành viên thường niên năm 2017 của Quỹ mở trái phiếu Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VTBF)

 Cụ thể:

Biên bản Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2017 Quỹ VTBF 

Biên bản kiểm phiếu đại hội NĐT thường niên 2017 Quỹ VTBF

Nghị quyết Đại hội thành viên thường niên 2017 Quỹ VTBF

 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 13

Lượt truy cập : 2627058