Công bố thông tin bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

21/12/2017

Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện TP Hồ Chí Minh:

- Bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường, Phó Trưởng VPĐD Công ty Quản lý quỹ VietinBank tại TP Hồ Chí Minh giữ chức vụ Trưởng VPĐD Công ty Quản lý quỹ VietinBank tại TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 20/12/2017.

- Thời hạn giữ chức vụ của ông Đàm Mạnh Cường là 05 năm kể từ ngày 20/12/2017.

- Căn cứ thực hiện công bố thông tin: Quyết định số 109/QĐ-QLQ-TCHC ngày 19/12/2017 về việc bổ nhiệm cán bộ.

 

 

(Chi tiết công văn công bố thông tin xem tại đây) 

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 141

Lượt truy cập : 2610598