Chứng chỉ Quỹ đầu tư trái phiếu, Quỹ tái cơ cấu doanh nghiệp

QŨY TRÁI PHIẾU – QŨY TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP – QŨY MỞ

Tận dụng lợi thế của VietinBank, kết hợp cùng cơ hội thị trường, VietinBank Capital triển khai huy động và quản lý các Quỹ đầu tư đại chúng, đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như: Quỹ đầu tư Trái phiếu Doanh nghiệp (Corporate Bond Investment Fund) Quỹ Tái cơ cấu Doanh nghiệp (Distressed Asset Fund)

 

  Chứng chỉ quỹ đầu tư đại chúng  - Investment Fund Certificate

  Cơ hội đầu tư

Đầu tư vào Trái phiếu của các Doanh nghiệp có: dòng tiền, quản trị, và kế hoạch tăng trưởng tốt

Đầu tư vào Tài sản là TSĐB của các món nợ xấu của Ngân hàng, đầu tư vào các doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính để tái cấu trúc.

  Quy mô Quỹ đầu tư

100 tỷ đồng, Giá trị mỗi chứng chỉ quỹ: 10,000 đồng; Khối lượng đăng ký tổi thiểu: 1,000 CCQ

  Thời hạn hoạt động của Quỹ

36 -60 tháng

  Địa bàn đầu tư

Các thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

  Lợi nhuận kỳ vọng

25%

  Lợi nhuận cơ sở

13%

  Các loại phí liên quan

- Phí quản lý: 2%; - Phí thưởng (Lợi nhuận vượt 13%): 10%

  Đơn vị quản lý

Công ty Quản lý quỹ VietinBank

  Ngân hàng lưu ký, giám sát

Các ngân hàng lưu ký, giám sát độc lập

Liên hệ với chúng tôi

Capital@vietinbankcapital.vn

Tel: 84-4-39.38.8855 - Fax: 84-4-39.38.8500

Thông tin quỹ đầu tư

Tài liệu

Người trực tuyến: 179

Lượt truy cập : 2610636