Bản cáo bạch quỹ mở và bảng phí giao dịch chứng chỉ quỹ.

16/03/2018

 Công ty Quản lý Quỹ VietinBank xin thông báo tới quý các nhà đầu tư bản cáo bạch quỹ mở và bảng phí giao dịch chứng chỉ quỹ có hiệu lực từ ngày 16/03/2018.

Chi tiết cụ thể quý nhà đầu tư xem trong link dưới:

 - Bản cáo bạch quỹ mở.

 - Bảng phí giao dịch chứng chỉ quỹ.

Danh mục sản phẩm

Quảng cáo

Người trực tuyến: 185

Lượt truy cập : 2504635